Sp?ywy kajakowe

Informacje i rezerwacje: 692 483 779


Rzeka Bug

Kajaki, pla?a BrokSp?yw kajakowy rzek? Bug z pewno?ci? jedn? z najpi?kniejszych rzek w Polsce. Jej ?rd?a znajduj? si? na Ukrainie, na Wy?ynie Podolskiej. Ca?kowita d?ugo?? rzeki wynosi 772 km, na terenie naszego kraju rzeka ma 587 km.

Do uj?cia w Zalewie Zegrzy?skim trasa prowadzi przez teren dwch parkw krajobrazowych. S? to: PK Podlaski Prze?om Bugu oraz Nadbu?a?ski Park Krajobrazowy. Bug to rzeka o naturalnym charakterze, stosunkowo wartkim nurcie, niekiedy bardzo kapry?na. Charakteryzuj? j? liczne zakola, meandry, mielizny i urocze wysepki poro?ni?te zaro?lami wierzbowymi. Rzeka tworzy kr?t? dolin? o stosunkowo w?skim dnie i nachylonych, wysokich zboczach z licznymi tarasami zalewowymi.

Sp?yw kajakowy rzek? Bug jest bardzo atrakcyjny ze wzgl?du na unikaln? przyrod?, przepi?kne krajobrazy oraz obiekty zabytkowe godne odwiedzenia.

Sp?yw kajakowy, rzeka Bug, most w BrokuSp?yw kajakowy BugiemKajaki, rzeka Bug

W naszej ofercie znajdziecie pa?stwo dla przyk?adu nast?puj?ce sp?ywy:

  •       Ma?kiniaBrok: 16 km
  •       BrokTuchlinBra?szczyk: 31 km
  •       oraz indywidualne sp?ywy dostosowane do potrzeb naszych go?ci

Rzeka Brok

Kajaki, pla?a w BrokuSwe ?rd?a ma ko?o miejscowo?ci Jab?o?-Uszy?skie i Brok w powiecie wysokomazowieckim, na Wysoczy?nie Wysokomazowieckiej, a uchodzi do Bugu ko?o miasta o nazwie Brok w Puszczy Bia?ej w powiecie ostrowskim.

Wody rzeki wykorzystywane by?y do po?owy XX wieku przez kilka m?ynw. Stanowi?a sp?awny, do?? ?atwy szlak kajakowy.

W tej ofercie proponujemy:

  •       jednodniowy sp?yw do Broku z okolic Dani?wka Druga: 18 km

W naszej ofercie jest rwnie? mo?liwy sp?yw rzek? Liwiec lub ka?d? inn? na ?yczenie Pa?stwa po wcze?niejszych ustaleniach.


Dzwo? teraz! 692 483 779

Nowe kajaki czekaj? ju? na naszych go?ci! :)

Kajaki, O?rodek wypoczynkowo-wczasowy Nadrzecze w Broku nad Bugiem