Wesela

Przyj?cia weselne

Wesele – to magiczne s?owo, a potem wydarzenie, na g?os którego wielu z nas zareaguje z u?miechem, chwil? refleksji, a mo?e i pi?knymi wspomnieniami, aby prze?y? te chwile raz jeszcze...

W zgodzie serc, my?li a zawsze d?o? w d?oni
P?y?cie t? ?ódk? która zwie si? ?yciem
Niech przysz?o?? er? szcz??cia Wam ods?oni

??cz?c mi?o?ci? wspólne serca bicie...

Organizacja przyj?cia weselnego

Wychodz?c naprzeciw Waszym oczekiwaniom, jak i maj?c na uwadze powag? sytuacji, jak wielkim wydarzeniem jest przygotowanie oprawy tej najpi?kniejszej uroczysto?ci w ?yciu Was Dwojga, chcieliby?my zaproponowa? zorganizowanie przyj?cia weselnego w naszym Pensjonacie Nadrzecze.

Sala weselna

Do Pa?stwa dyspozycji s? 3 klimatyzowane sale mog?ce pomie?ci? 140 osób, w tym jedna sala wy??cznie taneczna.

Menu weselne

Kulinarne gusta zaspokoj? nasze dania przygotowane zgodnie z kunsztem najlepszych smaków, serwuj?c nasz? rodzim? kuchni? pachn?c? grzybami, zio?ami i pieczystym mi?sem. Niezapomnian? atrakcj? wieczoru mo?e by? pieczona szynka ze skwarkami w dwóch sosach: w?gierkowym lub sosie w?asnym z bogatymi dodatkami – wszystko to nasi kucharze serwuj? na sali tworz?c p?on?cy show.

Na ?yczenie Pa?stwa je?li pogoda pozwoli mo?emy zaserwowa? jedno z da? w naszej altanie ogrodowej w postaci grilla, uwieczniaj?c to pochodniami.

Zanim zamówicie organizacj? wesela

Zanim jednak zdecyduj? si? Pa?stwo powierzy? nam organizacj? uroczysto?ci weselnej zapraszamy do odwiedzenia naszego Pensjonatu by spróbowa? naszych smaków, co pozwoli Pa?stwu przybli?y? z jak wielkim zaanga?owaniem podejdziemy do tematu. Do ka?dej oferty podchodzimy profesjonalnie.

Menu i koszty dostosowujemy
do potrzeb go?cia.

Dla M?odych Apartament Gratis!

Istnieje mo?liwo?? rezerwacji noclegów dla 120 osób ze ?niadaniem lub poprawinami.